Duurzaamheid

Ons duurzaamheidsengagement

We nemen tal van initiatieven om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Gourmand Pastries gelooft sterk dat we vandaag acties moeten ondernemen om in de toekomst succesvol te zijn. Daarom werken we samen met klanten, leveranciers en organisaties om de duurzaamheid van onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren.

Om deze verbintenis te realiseren, focussen we ons op vier pijlers.

 

Ons afvalbeleid

Hergebruik van water

Gourmand Pastries vangt het regenwater op, dat vervolgens wordt gebruikt door de carwash naast het bedrijfsgebouw. Een creatieve oplossing om regenwater een tweede leven te geven.

Waterbeheer

Een systeem voor waterbeheer is geïmplementeerd en wordt van dichtbij opgevolgd. Werknemers zijn getraind om het gebruik van water tot een minimum te reduceren.

Voedingsafval

Het deegoverschot wordt verwerkt in dierenvoeding. Het FCA-certificaat garandeert de kwaliteit en voedselveiligheid doorheen het productieproces van dierenvoeding. Overschotten van vlees worden gebruikt in fermentatie-installaties die groene energie opwekken.

Kantoorafval

Via interne campagnes worden werknemers bewust gemaakt. Dit leidt tot een verantwoord gebruik van bekers, papier…

 

Onze energievisie

Warmtekrachtkoppeling

Warmte en elektriciteit worden gelijktijdig opgewekt door gas, wat resulteert in een energiebesparing. De warmte die bij dit proces vrijkomt wordt gerecupereerd om water op te warmen.

Hergebruik van warmte

De warmte die verloren gaat bij de vriesinstallaties wordt gerecupereerd via warmtepompen. De warme lucht wordt hergebruikt, o.a. om de kantoren te verwarmen.

Zonnepanelen

Het dak wordt maximaal benut voor zonnepanelen, wat resulteert in een jaarlijkse opbrengst van 550MWH. Dit is een investering op lange termijn die ons voorziet van hernieuwbare energie en onze ecologische voetafdruk verkleint.

CO2reductie

Gourmand Pastries neemt deel aan het sectorakkoord “Accord de branche 2”, een engagement om de CO2 emissie tussen 2013 en 2020 met 19.7% te verlagen.

 

Ons aankoopbeleid

Verpakking

FSC-gecertifieerd karton

Kartonverpakkingen zijn gecertifieerd door het Forest Stewardship Council (FSC), een internationale organisatie die wereldwijd een verantwoorde manier van bosgebruik controleert en promoot. Onze kartonnen verpakkingen bestaan uit 70% FSC DNA, wat inhoudt dat er zowel gecertifieerde FSC-vezels als gerecycleerde vezels in het karton zijn verwerkt.

Plastic zakken

De plastic zakken waarin onze producten verpakt worden zijn 100%  recycleerbaar en bevatten noch PVC noch Bisphenol A.

Palm olie

De teelt van palmolie staat onder druk vanwege de ecologische impact, waaronder ontbossing, verlies van natuurlijke habitats en onderdrukking van bedreigde dier- en plantensoorten. Gourmand Pastries is lid van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) en heeft zich ertoe verbonden om vanaf 1 januari 2020 uitsluitend segregated palm oil te gebruiken in alle zelf ingekochte grondstoffen. RSPO segregated palm oil betekent dat duurzame palmolie uit gecertificeerde bronnen gescheiden blijft van gewone palmolie doorheen de hele toeleveringsketen.

Aankopen

Grondstoffen worden in bulk aangekocht om het verpakkingsafval en transport te verminderen, en de efficiëntie te verhogen.

Noten en duurzame cacao

De chocoladeproducten die we aanbieden, zijn Rainforest Alliance gecertificeerd. Zoals vastgelegd in de gedragscode van het programma, worden RFA-gecertificeerde chocolaatjes geproduceerd volgens een reeks ecologische en sociale criteria die verantwoordelijke teelpraktijken en effectief landbouwbeheer bevorderen. Ook onze producten met hazelnoten zijn RFA-gecertificeerd en voldoen aan dezelfde criteria.

Eieren van vrije uitloop

Gourmand Pastries maakt uitsluitend gebruik van eieren van vrije uitloop, waarbij kippen voldoende ruimte hebben om te leven in plaats van in  legbatterijen geplaats te worden.

Onze visie rond mensen

Diversiteit en inclusie

Wij geloven dat een divers personeelsbestand en een divers bestuur leiden tot innovatief denken, betere besluitvorming en een meer inclusieve en rechtvaardige omgeving. We streven er actief naar om een werkplek te creëren waar mensen met verschillende achtergronden, culturen en perspectieven zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en hun unieke talenten kunnen inzetten. Daarom is er een absolute gelijkheid in aanwerving met betrekking tot geslacht of afkomst. De man/vrouw ratio is quasi 50/50.

Sociale tewerkstelling

In lijn met ons engagement voor sociale tewerkstelling werken we aan kansen voor kansarme en licht gehandicapte mensen die toch kunnen werken, door samen te werken met een lokale sociale onderneming (WAAK in Kortrijk) die ter plaatse komt.

Training en ontwikkeling

Bij Gourmand Pastries worden procedures en instructies opgesteld volgens de BRCGS-normen. Dit helpt om mensen correct op te leiden & taken te definiëren, en zo ons beleid en onze doelstellingen te bereiken. Daarom krijgt Gourmand Pastries altijd een hoge score wanneer externe audits op bezoek komen. Gourmand Pastries investeert ook in uitgebreide opleidingsprogramma’s en -initiatieven die onze collega’s uitrusten met de vaardigheden, kennis en tools die ze nodig hebben om goed te gedijen in hun functie.

Work-life balance

Bovendien begrijpen we het belang van een goed evenwicht tussen werk en privéleven voor het welzijn en de tevredenheid van onze werknemers. Door het koesteren van een cultuur waarin het welzijn van onze werknemers centraal staat, bevorderen we een productiever en meer geëngageerde werkplek.

Business relations

Gourmand Pastries heeft een lange lijst van trouwe klanten en leveranciers. We streven naar een duurzame relatie met onze klanten door een persoonlijke aanpak en open communicatie over onze mogelijkheden, kwaliteit en prijs. We streven actief naar klantentevredenheid.

Gedragscode

Gourmand Pastries heeft ook een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode definieert aanvaard gedrag, bevordert de hoogste werknormen en stelt een kader vast voor professioneel gedrag en verantwoordelijkheden. De code beschrijft principes zoals vertrouwen, veiligheid, integriteit en sociale verantwoordelijkheid.